M/K Kvittind.


Motorkutter Kvittind (tidl.Ternen) 3YBF, fiskebåt bygd i Rognan i 1949. 40 fot. Bortsett fra motor er båten lite forandret. Ligger i sommerhalvåret ved flytebrygga Finsnes Gaard. 3 køyer i lugaren for overnatting,