Lavvu. 


Tradisjonell 25-manns lavvu. Benker, bord, ildsted, tørr ved.

Maks. 30 personer. Brukes til sosialt samvær. Rosignal kl.2300.