Kroken Gård. 


Noen hundre meter fra Finsnes Gaard finner vi det verneverdige bomiljøet Kroken Gård. Egen hjemmeside, trykk her.