Bygninger.


Finsnes Gaard er Finnsnes eldste hus, bygd tidlig på 1800-tallet. Påbygd ca 1880 til dagens utseende. Gården er hovedsakelig brukt til bolighus. Verneverdig. Istandsetting startet i 2005 og er nå ferdig.

Idag brukes største delen av gården som bolig for eieren. Resten leies ut.

Flytebrygge/brygge/kai bygd i 2008. Det er plass til 3 båter ved flytebrygga. Ca.150 cm dybde ved lavvann.

4 sjøhus ferdig våren 2014.